Realizované projekty

Bytový komplex Lamač

Bytový komplex Lamač v Bratislave, dodávka Audio systému s 15 apartmánmi a prístupového systému

2019

Bytový komplex pri Mýte

Bytový komplex pri Mýte v Bratislave, dodávka vstupného IP prístupového systému pre garáže

2018

Obytná zóna Nobelova

Obytná zóna Nobelova v Bratislave, dodávka vstupného IP prístupového systému pre garáže

2019

Senoiorpark Rohovce

Komplex pre seniorov v Rohovciach, dodávka video vstupného systému a prístupového systému

2019

Bytový komplex Svornosť

Bytový komplex Svornosť dodávka vstupného Audio – Video systému zo 70 b.j. a prístupového systému

2015

Bytový dom Rosnička

Bytový dom Rosnička na M. Schneidera -Trnavského v Bratislave, dodávka vstupného Audio – Video systému zo 64 b.j. a prístupového systému

2016
×